Matlab 2010 – Full link tải và hướng dẫn cài đặt

5
11295

MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. Matlab cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Link Download

Download file cài đặt Matlab 2010b

Download file crack

Hướng Dẫn Cài Đặt MatLab 2010

Ngắt kết nối internet.

Bản Standalone

1) Lựa chọn “install manually without using the internet”
2) Nhậpkey cài đặt “file installation key”
15496-51729-03864-51723-09247
3) Sử dụng “license_standalone.dat” trong thư mục crack khi được hỏi bản quyền crack.

Bản Network

1) Lựa chọn “install manually without using the internet”
2) Nhập key cài đặt “file installation key”
01222-63588-39801-24683-48578
3) Nếu cần thiết cài đặt “license manager”
4) Sử dụng “license_server.dat” trong thư mục crack khi được hỏi bản quyền crack.

5 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here