Kết nối 2 HMI GT2000’s với PLC Mitsu FX5 qua Ethernet

0
2144

Trong bài này, itudong.com sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình kết nối 2 HMI với PLC FX5 của Mitsu.

Trong cửa sổ điều khiển của GX Works 3, vào mục Parameter -> Module Parameter và chọn Ethernet Port.

Trong cửa sổ hiện ra, chúng ta cài đặt IP cho FX5, sau đó nhấn vào mục <Detailed Setting> dưới phần External Device Configuration.

Nếu chúng ta kết nối một HMI GT2000 thì sẽ kéo một module MELSOFT Connection vào Host Station Rail.

Trong trường hợp này, chúng ta đang kết nối với 2 màn hình GT2000 với một FX5. Chính vì vậy chúng ta sẽ kéo 2 MELSOFT Connection Modules vào Host Station rail.

Chúng ta sẽ đóng cửa sổ và lưu cài đặt bằng cách nhấn vào ‘Close with Reflecting the Setting’ như hình dưới:

Đẩy cấu hình vừa cài đặt xuống PLC bằng cách nhấn nút Parameter + Program(F) và sau đó nhấn Execute để bắt đầu load cấu hình.

Khi load xong, chúng ta khởi động lại nguồn PLC FX5, các thông số cài đặt sẽ bắt đầu được áp dụng.

Cấu hình HMI 1 (GT Designer3)

Trong phần mềm lập trình HMI GT Designer 3, chọn driver Mitsubishi iQ-F Ethernet như hình bên dưới.

Cài GOT Station là ‘2’ và cài đặt địa chỉ IP thích hợp cho HMI 1.

Ở phần ‘Ethernet Setting’, các bạn đảm bảo rằng địa chỉ IP của PLC giống như đã cài đặt trong GX Work 3 và Station number cài thành ‘1’.

Sau đó nhấn Apply và nhấn OK.

Cuối cùng load project data xuống thiết bị HMI 1 thông qua kết nối USB.

HMI 2 (GT Designer3)

Trong phần mềm lập trình HMI GT Designer 3, chọn driver Mitsubishi iQ-F Ethernet như hình bên dưới.

Cài GOT Station là ‘3’ và cài đặt địa chỉ IP thích hợp cho HMI 2 (với cùng subnet với PLC FX5 và HMI 1).

Ở phần ‘Ethernet Setting’, các bạn đảm bảo rằng địa chỉ IP của PLC giống như đã cài đặt trong GX Work 3 và Station number cài thành ‘1’.

Sau đó nhấn Apply và nhấn OK.

Sau đó load dữ liệu xuống HMI 2 thông qua kết nối USB.

Kết nối các thiết bị lại với nhau: FX5, HMI 1 và HMI 2 thông qua switch Ethernet, tất cả các thiết bị đã có thể truyền thông được.

(itudong.com)

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here